Σημερινές προκηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές προκηρύξεις

 • ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3275- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
  Ημερομηνία δημοσίευσης:20.09.19
  Τύπος σύμβασης:Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Ήπειρος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3275- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ : 3.866,23
 • ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΤΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΤΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης:20.09.19
  Τύπος σύμβασης:Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΤΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΤΝ : 11.295,48
 • ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ
  Ημερομηνία δημοσίευσης:21.09.19
  Τύπος σύμβασης:Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ : 3.200,01
 • ΧΕ1387- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία δημοσίευσης:20.09.19
  Τύπος σύμβασης:Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΧΕ1387- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ : 91,51

Digest powered by RSS Digest

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές προκηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές προκηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές προκηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές προκηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.
  Ημερομηνία δημοσίευσης:17.09.19
  Τύπος σύμβασης:Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ, Θεσσαλονίκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. : 380,00€
 • Απόφαση ανάθεσης ΚΑ 10224-ΣΙΓΑΝΟΣ
  Ημερομηνία δημοσίευσης:17.09.19
  Τύπος σύμβασης:Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: Απόφαση ανάθεσης ΚΑ 10224-ΣΙΓΑΝΟΣ Ι ΣΙΓΑΝΟΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΜΠΟΤ ΓΕΩΚΤΚΗ Κ ΒΙΟΤ ΕΤ : 1.612,90€
 • ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία δημοσίευσης:17.09.19
  Τύπος σύμβασης:Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΗΤΡΑ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ : 2.630,64
 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης:17.09.19
  Τύπος σύμβασης:Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ, Κεντρικός Τομέας Αθηνών
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ : 1.496,85€ + 55,80€

Digest powered by RSS Digest

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές προκηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές προκηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές προκηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές προκηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προκηρύξεις | Leave a comment