Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ"
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.08.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ»
 • ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.08.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3
  :
  63,90
 • Έγκριση πίστωσης εργασιών αποκατάστασης κατωφλίου RWY16
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.08.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Έγκριση πίστωσης εργασιών αποκατάστασης κατωφλίου RWY16
  :
  58.000,00
 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.08.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.08.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  :
  231,24
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ GE PRESTIGE SI (ΘΑΛΑΜΟΣ 8) ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ? ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΙ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.08.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ GE PRESTIGE SI (ΘΑΛΑΜΟΣ 8) ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ? ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΙ
  :
  2.201,70
 • ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΕΝΙΟΥ *NEW
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.08.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΕΝΙΟΥ *NEW
  :
  2.952,00
 • Μετακίνηση του κ. Γ. Δεληγεώργη στο Cambridge
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.08.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Μετακίνηση του κ. Γ. Δεληγεώργη στο Cambridge
  :
  888,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment