Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.08.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
  :
  2.600,00
 • Ελλάδα-Αθήνα: Αντιπλημμυρικά έργα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18.08.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση δημοσίου έργου
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών της Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου ? Αυγούστου 1998/ αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων κατάντη των αναβαθμών ανάσχεσης φερτών στην Ηλιούπολη, όσον αφορά στους βασικούς συλλεκτήριους αγωγούς Σ2 και Σ3
 • ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18.08.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: 22.08.2014
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ . 3000.00 EUR
 • Ελλάδα-Φλώρινα: Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18.08.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: Εξοπλισμός σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής Δήμου Φλώρινας

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Προμήθεια υλικών σιδήρου, ειδών κιγκαλερίας, χρωμάτων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.08.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: Προμήθεια υλικών σιδήρου, ειδών κιγκαλερίας, χρωμάτων
 • ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.08.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: 17.09.2014
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 • Ελλάδα-Χανιά: Λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.08.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: Σύμβαση προμήθειας ειδών οπωρολαχανοπωλείου
 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  του έργου :
  «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Κ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ»,

  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.08.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση δημοσίου έργου
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: 02.09.2014
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  του έργου :
  «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Κ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ»,

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment