Σημερινές διακηρύξεις

 • 9148
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.11.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 9148
  :
  35,71
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.11.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ
  :
  162,40
 • ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.11.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ
  :
  1.559,59
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.11.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
  :
  184,50

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18.11.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ
  :
  68.560,20
 • Ανάληψη για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18.11.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Ανάληψη για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος
  :
  366,54
 • ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18.11.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
  :
  4.302,00
 • ΣΤΥΛΕΟΙ ΓΙΑ ΛΥΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΙΕΡΓΙΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18.11.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΣΤΥΛΕΟΙ ΓΙΑ ΛΥΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΙΕΡΓΙΑ
  :
  1.500,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΤΕΟ) ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.11.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΤΕΟ) ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
  :
  200,00
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.11.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
  :
  92,25
 • 9197
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.11.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 9197
  :
  15.468,80
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.11.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΣ
  :
  165,31

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.11.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
  :
  2.654,96
 • Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Πέλλας
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.11.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Πέλλας
  :
  123,00
 • ΣΤΕΝΤ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.11.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΣΤΕΝΤ
  :
  428,27
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.11.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  :
  585,79

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.11.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ
  :
  115,62
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.11.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
  :
  8.300,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.11.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  :
  999,99
 • Απευθείας Ανάθεση προμήθειας αγαθών?
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.11.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: Απευθείας Ανάθεση προμήθειας αγαθών?
  :
  600,11

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment