Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.10.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
  :
  3.280,41
 • 2715 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.10.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: 2715 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  :
  1.129,11
 • ΦΑΚΕΛΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ 27/10/2014 7:00 ΩΣ 4/11/2014
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29.10.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: 04.11.2014
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: ΦΑΚΕΛΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ 27/10/2014 7:00 ΩΣ 4/11/2014
 • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 13ΦΥ/03209
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.10.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 13ΦΥ/03209
  :
  615,85

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΩΝ Α.Τ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.10.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση δημοσίου έργου
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΩΝ Α.Τ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
  :
  2.200,00
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (8045/22/52919-1)
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.10.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (8045/22/52919-1)
  :
  8.499,99
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.10.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: 02.11.2014
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
  :
  7.500,00
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦ.ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.10.2014
  Είδος σύμβασης: Συνδυασμένη σύμβαση
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: 27.10.2014
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦ.ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
  :
  1.500,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment