Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  :
  111,09
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  :
  4.530,96
 • ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  :
  292,64
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  :
  3.159,94

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΓΑΝΤΙΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Βόρειο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΓΑΝΤΙΑ
  :
  660,23
 • ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 933
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 933
  :
  6.440,53
 • ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 951 / 21-07-2016 ΜΕ ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 951 / 21-07-2016 ΜΕ ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  :
  303,80
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών και εργαλείων»
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών και εργαλείων»
  :
  2.480,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  :
  65,10
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΜΥ ΠΑΤΡΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΜΥ ΠΑΤΡΩΝ
  :
  189,99
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Ήπειρος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  :
  1.930,58
 • ΠΡΟΜ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΔΕΡΜ ΑΝΤΙΚ ΑΟΡΤΙ ΒΑΛΒ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MEDTRONIC ΓΙΑ ΚΚ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΔΕΡΜ ΑΝΤΙΚ ΑΟΡΤΙ ΒΑΛΒ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MEDTRONIC ΓΙΑ ΚΚ
  :
  21.207,30

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 16Φ/000155
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 16Φ/000155
  :
  11.800,93
 • ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΙΜΝΗΣ ΛΑΔΩΝΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Πελοπόννησος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΙΜΝΗΣ ΛΑΔΩΝΑ
  :
  7.000,00
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΚΕΛΩΝ (COURIER)
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΚΕΛΩΝ (COURIER)
  :
  420,98
 • ΑΕΡΙΟ C3 F8
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΕΡΙΟ C3 F8
  :
  682,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΑΡ-ΦΑΡ1288
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΑΡ-ΦΑΡ1288
  :
  865,62
 • ΦΑΡΜΑΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΦΑΡΜΑΚΑ
  :
  3.612,32
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ REPEATER & ΑΔΕΙΩΝ MS OFFICE 2010
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ REPEATER & ΑΔΕΙΩΝ MS OFFICE 2010
  :
  681,75
 • Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δημ. Φωτισμού
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Στερεά Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δημ. Φωτισμού
  :
  4.905,42

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  :
  585,00
 • Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην ΤΚ Μίνθης
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην ΤΚ Μίνθης
  :
  2.299,99
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ
  :
  4.919,99
 • προμήθεια ανταλλακτικών χλοοκοπτικών μηχανημάτων
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: προμήθεια ανταλλακτικών χλοοκοπτικών μηχανημάτων
  :
  1.126,66

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment