Σημερινές διακηρύξεις

 • ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
  :
  0,01
 • Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (3η τροποποίηση)_Πράξεις με MIS 352485, 352486
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (3η τροποποίηση)_Πράξεις με MIS 352485, 352486
  :
  4.700.964,45
 • OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  :
  209,81
 • παραγγελία φαρμάκου
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: παραγγελία φαρμάκου
  :
  24.815,72

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  :
  775,00
 • 11895
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 11895
  :
  3.550,46
 • ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ
  :
  9.000,01
 • ΣΕΡΒΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΕΤΡΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Στερεά Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΣΕΡΒΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΕΤΡΙΑΣ
  :
  558,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΣΟΥ ΠΑΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΣΟΥ ΠΑΥ
  :
  24.800,00
 • Συντήρηση και διακρίβωση των εγκατεστημένων μηχανημάτων δύο αυτομάτων γραμμών στο ΚΤΕΟ Σερρών και συ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Συντήρηση και διακρίβωση των εγκατεστημένων μηχανημάτων δύο αυτομάτων γραμμών στο ΚΤΕΟ Σερρών και συ
  :
  5.952,00
 • ΦΑΡΜΑΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΦΑΡΜΑΚΑ
  :
  268,01
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Ήπειρος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ
  :
  24.600,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • 11844
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 11844
  :
  7.946,86
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Β ΟΡΟΦΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Β ΟΡΟΦΟΥ
  :
  2.267,33
 • ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
  :
  1.463,20
 • Έγκριση δαπάνης για προμήθεια κλιματιστικής μονάδας κλειστού ελέγχου για το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Έγκριση δαπάνης για προμήθεια κλιματιστικής μονάδας κλειστού ελέγχου για το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π
  :
  11.532,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΦΑΡΜΑΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΦΑΡΜΑΚΑ
  :
  703,42
 • Εξοπλισμός χλωρίωσης πόσιμου νερού
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Εξοπλισμός χλωρίωσης πόσιμου νερού
  :
  36.691,60
 • ΦΑΡΜΑΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΦΑΡΜΑΚΑ
  :
  2.371,06
 • Ανάγκη Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών εγκαταστάσεων του Σχ. Συγκ.ΕΥΚΛΕΙΔΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Ανάγκη Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών εγκαταστάσεων του Σχ. Συγκ.ΕΥΚΛΕΙΔΗ
  :
  9.446,39

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ
  :
  0,01
 • προμηθεια ειδων τροφιμων
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: προμηθεια ειδων τροφιμων
  :
  1.478,72
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΟΘΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΕΧΙΝΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΟΘΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΕΧΙΝΟΥ
  :
  3.720,00
 • ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
  :
  6.200,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ
  :
  41,66
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ – ΑΓΟΡΑ ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ – ΑΓΟΡΑ ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ
  :
  700,00
 • ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
  :
  372,00
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
  :
  5.424,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment