Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ
  :
  2.760,00
 • Προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: Προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
  :
  1.991,27
 • ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 • ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • γεύματα νοσοκομείου.
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: 19.02.2015
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: γεύματα νοσοκομείου.
 • Απόφαση αναθεσης εργασιων εγκαταστασης πρατηριου υγρών καυσίμων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: Απόφαση αναθεσης εργασιων εγκαταστασης πρατηριου υγρών καυσίμων
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΤΝ ΠΓΝΛ ΔΣ20 Θ11 (MEDIPRIME) 47580–17-10-2014
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΤΝ ΠΓΝΛ ΔΣ20 Θ11 (MEDIPRIME) 47580–17-10-2014
  :
  8.475,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  :
  750,00
 • ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1322/14
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1322/14
  :
  3.277,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΣΕΥΗ-ΣΥΝΤ/ΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΣΕΥΗ-ΣΥΝΤ/ΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  :
  20.000,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Διαγωνισμός αρ. 18/2014 για την παροχή υπηρεσιών φρούρησης/ασφάλειας στα αντλιοστάσια και άλλες εγκαταστάσεις του ΣΑΛΑ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: 15.12.2014
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η διενέργεια περιπολιών κατά τη διάρκεια της νύκτας στα αντλιοστάσια και άλλες εγκαταστάσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας για παροχή υπηρεσιών φρούρησης και ασφάλειας σε εννέα (9) διαφορετικούς χώρους (8 αντλιοστάσια και στην αποθήκη του Συμβουλίου) με δύο διαφορετικά περίπολα. , Εκτιμώμενη Αξία (EURO): 88000
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Yποδήματα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: 12.12.2014
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Yποδήματα
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30.11.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
  :
  15.989,99
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υπολογιστών
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: 05.12.2014
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υπολογιστών

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment