Σημερινές διακηρύξεις

 • παραγγελία φαρμάκου
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: παραγγελία φαρμάκου
  :
  5.066,15
 • Δωρεά στον Πολιτιστικό σύλλογο Άστρους για συμμετοχή σε φεστιβάλ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Δωρεά στον Πολιτιστικό σύλλογο Άστρους για συμμετοχή σε φεστιβάλ
  :
  1.001,99
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
  :
  2.124,00
 • Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) και με ειδικές διαγνωστικές ικανότητες
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) και με ειδικές διαγνωστικές ικανότητες
  :
  937,90

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Αίτηση δαπάνης Ν.138 ΚΑ 3836
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Αίτηση δαπάνης Ν.138 ΚΑ 3836
  :
  2.000,00
 • ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Πελοπόννησος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
  :
  676,50
 • ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠ-ΠΚΜ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠ-ΠΚΜ
  :
  1.697,43
 • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΡΦ/2016
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΡΦ/2016
  :
  289,05

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Ανάληψη Υποχρέωσης για την Προμήθεια Είδους Συντήρησης Εκτάσεων Παραλιών Αντιανεμικό Δίχτυ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Νότιο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Ανάληψη Υποχρέωσης για την Προμήθεια Είδους Συντήρησης Εκτάσεων Παραλιών Αντιανεμικό Δίχτυ
  :
  334,80
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ CATERING
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ CATERING
  :
  496,00
 • ΔΕΗ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Ήπειρος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΕΗ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
  :
  12.300,00
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
  :
  35.610,60

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Χόρδισμα πιάνου με ουρά
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Χόρδισμα πιάνου με ουρά
  :
  347,20
 • Συντήρηση και επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ-δικτύου κλπ.)
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Πελοπόννησος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Συντήρηση και επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ-δικτύου κλπ.)
  :
  11.070,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Στερεά Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  :
  8,86
 • Αίτημα 7174 για ΚΕ80422 (ΑΔΑΜ 15SYMV003180864)
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Αίτημα 7174 για ΚΕ80422 (ΑΔΑΜ 15SYMV003180864)
  :
  8.300,02

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ
  :
  1.326,80
 • Αίτημα δέσμευσης πίστωσης για εργαστηριακές δοκιμές
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Αίτημα δέσμευσης πίστωσης για εργαστηριακές δοκιμές
  :
  50,00
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
  :
  2.771,44
 • ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
  :
  100,01

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Ήπειρος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  :
  1.193,84
 • ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΝΑΥΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΝΑΥΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
  :
  400,00
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
  :
  822,67
 • ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ
  :
  44,30

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΜΠΑΖΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Ήπειρος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΜΠΑΖΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ
  :
  99,20
 • Καρθαριότητα κτιρίων-αρ 185
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Καρθαριότητα κτιρίων-αρ 185
  :
  6.200,00
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ MONITOR BENE VIEW T8
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ MONITOR BENE VIEW T8
  :
  123,00
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
  :
  99,70

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment