Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
  :
  7.476,22
 • Προμήθεια κουφωμάτων για το ΕΠΑΛ Επανομής
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προμήθεια κουφωμάτων για το ΕΠΑΛ Επανομής
  :
  49.972,00
 • ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  :
  2.350,00
 • Με αντικείμενο: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΘΗΚΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Με αντικείμενο: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΘΗΚΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
  :
  19.821,40

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Υπηρεσίες φύλαξης πινακοθήκης Τυλίσου
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Υπηρεσίες φύλαξης πινακοθήκης Τυλίσου
  :
  4.999,99
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
  :
  27.065,37
 • ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΕ 1231
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΕ 1231
  :
  424,63
 • Εργασίεες παραμετροποίησης δικτύου απαραίτητες για την έκδοση ψηφιακής υπογραφής
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Βόρειο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Εργασίεες παραμετροποίησης δικτύου απαραίτητες για την έκδοση ψηφιακής υπογραφής
  :
  157,95

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης Καμενιάνων
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης Καμενιάνων
  :
  12.499,99
 • ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2857
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2857
  :
  2.029,50
 • 185ταινια φωσφοριζε 03/9/16
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 185ταινια φωσφοριζε 03/9/16
  :
  50,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΙ/Θ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΙ/Θ
  :
  11.500,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ (ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017)
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Δυτική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ (ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017)
  :
  7.279,20
 • ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
  :
  2.185,82
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ Α.Ι.
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ Α.Ι.
  :
  106,80
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ & ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ & ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
  :
  414,59

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Πελοπόννησος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
  :
  6.888,71
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
  :
  2.686,66
 • Αίτημα δαπάνης με αρ. πρ. 060324
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Αίτημα δαπάνης με αρ. πρ. 060324
  :
  213,65
 • «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»
  :
  59.962,68

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΤΡΟΧΙΣΜΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Βόρειο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΤΡΟΧΙΣΜΑ
  :
  396,81
 • ΓΑΛΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΓΑΛΑ
  :
  2.237,40
 • ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
  :
  165,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
  :
  72,79

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΑΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΑΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
  :
  200.000,01
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΚ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΚ
  :
  120,00
 • ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Νότιο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ
  :
  354,02
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡ/ΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡ/ΟΥ
  :
  622,01

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment