Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 ? για δημοσιεύσεις»
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07.03.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 ? για δημοσιεύσεις»
  :
  15.000,00
 • Δημιουργία Ψηφιακού Οπτικού Δίσκου πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Τεμπών
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07.03.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: Δημιουργία Ψηφιακού Οπτικού Δίσκου πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Τεμπών
  :
  2.500,00
 • ΑΜΟΙΒ&ΕΞΟΔ.ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ23%
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08.03.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΑΜΟΙΒ&ΕΞΟΔ.ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ23%
  :
  12.300,00
 • ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 3438/2013
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07.03.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 3438/2013
  :
  5.414,46

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.03.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  :
  6.000,00
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΥ 5854[ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ 2013]
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.03.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΥ 5854[ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ 2013]
  :
  5.488,01
 • αποφαση αναληψης υποχρεωσης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.03.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: αποφαση αναληψης υποχρεωσης
  :
  1.172,51
 • Τοποθέτηση κουβουκλίου στο Θέατρο Πολιτών
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.03.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: Τοποθέτηση κουβουκλίου στο Θέατρο Πολιτών
  :
  2.952,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment