Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  :
  4.300,00
 • Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Βόρειο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
  :
  2.000,00
 • Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπών αυτοματισμών
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπών αυτοματισμών
  :
  24.800,00
 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ
  :
  230,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ MONITORS ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ MONITORS ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
  :
  8.999,99
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  :
  3.311,73
 • ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ
  :
  75,52
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
  :
  3.389,73

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ
  :
  632,40
 • Έγκριση εργασιών αποκατάστασης ζημιών στον ξύλινο διάδρομο στη χερσαία ζώνη λιμένα Ρεθύ…
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Έγκριση εργασιών αποκατάστασης ζημιών στον ξύλινο διάδρομο στη χερσαία ζώνη λιμένα Ρεθύ…
  :
  4.786,40
 • Ψήφιση της διάθεσης πιστώσεων κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017.
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Ψήφιση της διάθεσης πιστώσεων κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017.
  :
  1.235,16
 • 17/0002479
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 17/0002479
  :
  2.034,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Φραγκίστας
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Στερεά Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Φραγκίστας
  :
  35.811,20
 • ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ
  :
  2.170,00
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΩΝ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ 2017
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Νότιο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΩΝ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ 2017
  :
  7.874,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Βόρειο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  :
  8.332,51

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  :
  1.441,75
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  :
  1.730,52
 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της ΓΑΙΑΟΣΕ για τη διαχείριση τροχαίου υλικού.
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:04.07.17
  Τύπος Εγγράφου:Προκήρυξη
  Περιγραφή: Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  :
  13.600,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment