Σημερινές διακηρύξεις

 • Ιατρικά Αναλώσιμα
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Βόρειο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Ιατρικά Αναλώσιμα
  :
  0,00
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
  :
  11.876,72
 • ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
  :
  1.244,96
 • Πρωτογενές αίτημα «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου»
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Πρωτογενές αίτημα «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου»
  :
  2.999,99

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΣΤΟ Γ.Π. ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 14.11-31.12.2017
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΣΤΟ Γ.Π. ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 14.11-31.12.2017
  :
  1.850,51
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΜΑΛΟΥ ΕΚΚΙΝΗΤΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΜΑΛΟΥ ΕΚΚΙΝΗΤΗ
  :
  2.499,33
 • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε[ΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε[ΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
  :
  6.035,00
 • 8664
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 8664
  :
  3.484,40

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ52862, ΜΕ52838, ΜΕ117396, ΜΕ52844, ΜΕ84786, ΜΕ53960
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ52862, ΜΕ52838, ΜΕ117396, ΜΕ52844, ΜΕ84786, ΜΕ53960
  :
  2.590,00
 • Προμήθεια και Εγκατάσταση Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προμήθεια και Εγκατάσταση Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας
  :
  24.552,00
 • ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  :
  3.214,85
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ 4802
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ 4802
  :
  1.597,74

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ECU)
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ECU)
  :
  2.000,00
 • ΚΑΣΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥ.ΓΙΑ ΤΟ INFINITY
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΚΑΣΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥ.ΓΙΑ ΤΟ INFINITY
  :
  14.508,00
 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ
  :
  74,40
 • ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Στερεά Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
  :
  4.899,98

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment