Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ
  :
  2.500,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
  :
  5.362,76
 • ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ,Κ ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Ήπειρος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ,Κ ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ
  :
  7.187,66
 • ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚ/ΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 2ΗΣ ΑΙΤ. ΑΚΥΡΩΣΗΣ(ΠΕΡ/ΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ)
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚ/ΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 2ΗΣ ΑΙΤ. ΑΚΥΡΩΣΗΣ(ΠΕΡ/ΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ)
  :
  1.860,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
  :
  1.122,20
 • Έγκριση δαπάνης ποσού 3.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την ετήσια επιτήρηση τροφίμω
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Έγκριση δαπάνης ποσού 3.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την ετήσια επιτήρηση τροφίμω
  :
  3.720,00
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΥ ΡΟΔΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΥ ΡΟΔΟΥ
  :
  4.205,01
 • ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
  :
  711,90

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
  :
  682,00
 • ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ Μ.Τ.Ν.
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Πελοπόννησος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ Μ.Τ.Ν.
  :
  15.000,00
 • έργο της συντήρησης της μηχανογραφικής εφαρμογής της Μισθοδοσίας
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: έργο της συντήρησης της μηχανογραφικής εφαρμογής της Μισθοδοσίας
  :
  11.904,00
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  :
  3.280.000,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
  :
  10.215,77
 • ΝΩΠΟ ΒΟΕΙΟ ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ 12-24 ΜΗΝΩΝ, ΝΩΠΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΝΩΠΟ ΒΟΕΙΟ ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ 12-24 ΜΗΝΩΝ, ΝΩΠΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ
  :
  3.824,82
 • Προμήθεια και τοποθέτηση χωρίσματος γυψοσανίδας
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Ήπειρος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προμήθεια και τοποθέτηση χωρίσματος γυψοσανίδας
  :
  4.473,92
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  :
  1.484,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ υπηρεσία Γενικών Καθηκόντων στον χώρο φιλοξενίας προσφύγων στη Σούδα
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ υπηρεσία Γενικών Καθηκόντων στον χώρο φιλοξενίας προσφύγων στη Σούδα
  :
  1.000,00
 • παραγγελία φαρμάκου
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: παραγγελία φαρμάκου
  :
  8.145,89
 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡ. ΜΕΤΑΦ. ΜΑΘ. A/ΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ B/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. ΠΕΡ. Α. Μ. Θ. – ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΣΧ. ΕΤ. 2016-2017
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡ. ΜΕΤΑΦ. ΜΑΘ. A/ΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ B/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. ΠΕΡ. Α. Μ. Θ. – ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΣΧ. ΕΤ. 2016-2017
  :
  2.499,84
 • παραγγελία φαρμάκου
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: παραγγελία φαρμάκου
  :
  443,18

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • παραγγελία φαρμάκου
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: παραγγελία φαρμάκου
  :
  3.715,30
 • ΕΝΤΟΛΗ 9312
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΝΤΟΛΗ 9312
  :
  2.332,77
 • ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ 1 ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ (496014-5-6)
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ 1 ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ (496014-5-6)
  :
  5.000,00
 • παραγγελία φαρμάκου
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: παραγγελία φαρμάκου
  :
  15.574,40

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment