Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΟΡΘ 844 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.01.2015
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΟΡΘ 844 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ
  :
  1.600,17
 • ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 14Χ/000046
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.01.2015
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 14Χ/000046
  :
  3.668,78
 • Προμήθεια υλικών για επισκευή & συντήρηση φυτωρίων του Δήμου
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.01.2015
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: Προμήθεια υλικών για επισκευή & συντήρηση φυτωρίων του Δήμου
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.01.2015
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
  :
  9.330,78

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ
  :
  2.760,00
 • Προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: Προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
  :
  1.991,27
 • ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 • ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • γεύματα νοσοκομείου.
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: 19.02.2015
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: γεύματα νοσοκομείου.
 • Απόφαση αναθεσης εργασιων εγκαταστασης πρατηριου υγρών καυσίμων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: Απόφαση αναθεσης εργασιων εγκαταστασης πρατηριου υγρών καυσίμων
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment