Σημερινές διακηρύξεις

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΊΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΡΥΚΟ-ΓΗΠΕΔΟ Δ.Ε.ΣΠΑΤΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΊΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΡΥΚΟ-ΓΗΠΕΔΟ Δ.Ε.ΣΠΑΤΩΝ
  :
  2.460.000,00
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Νότιο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
  :
  6.500,01
 • ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  :
  1.500,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  :
  24.800,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΚΥ ΑΒΔΗΡΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΚΥ ΑΒΔΗΡΩΝ
  :
  352,04
 • ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  :
  14.915,67
 • Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού παλαιού Λυκείου (κτίριο υπηρεσιών Δήμου)
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού παλαιού Λυκείου (κτίριο υπηρεσιών Δήμου)
  :
  1.000,00
 • ΕΚΑΒ 2. (511/16-11-16)
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΚΑΒ 2. (511/16-11-16)
  :
  992,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • 15/0006518
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 15/0006518
  :
  110,70
 • WIDAL CH
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: WIDAL CH
  :
  7,19
 • ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
  :
  9.633,25
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
  :
  2.999,99

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Υποβολή οικονομοτεχνικών προσφορών για την προμήθεια ενός «ΕΙΔΙΚΟY ΕΥΚΑΜΠΤΟY VIDEO-ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ»
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Υποβολή οικονομοτεχνικών προσφορών για την προμήθεια ενός «ΕΙΔΙΚΟY ΕΥΚΑΜΠΤΟY VIDEO-ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ»
  :
  22.320,00
 • ΦΑΡΜΑΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΦΑΡΜΑΚΑ
  :
  7.882,16
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
  :
  3.018,48
 • Περίφραξη κοιμητηρίου τ.κ. Καβουσίου
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Περίφραξη κοιμητηρίου τ.κ. Καβουσίου
  :
  5.943,32

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment