Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
  :
  8.680,00
 • ΧΟΡΗΓΗΘΕΝ ΥΔΩΡ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΧΟΡΗΓΗΘΕΝ ΥΔΩΡ
  :
  23.639,00
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
  :
  1.750,00
 • ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  :
  2.292,79

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
  :
  2.461,71
 • Eπισκευές ελαστικών οχημάτων του Δήμου
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Eπισκευές ελαστικών οχημάτων του Δήμου
  :
  1.000,00
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΤΚ ΚΙΟΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Ιόνια Νησιά
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΤΚ ΚΙΟΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
  :
  6.944,00
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Νότιο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
  :
  300,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  :
  2.271,49
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
  :
  189,21
 • ΑΙΤΗΜΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2017
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2017
  :
  72.000,00
 • ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ
  :
  1.999,97

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • 11
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Νότιο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 11
  :
  3.992,80
 • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  :
  5.000,00
 • ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
  :
  1.498,05
 • « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 1 » ΣΧΕΤΙΚΟ:YΠ΄ΑΡΙΘΜ 153,157/03-01-17
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 1 » ΣΧΕΤΙΚΟ:YΠ΄ΑΡΙΘΜ 153,157/03-01-17
  :
  17.732,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΡ. ΥΛΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΡ. ΥΛΗΣ
  :
  74.338,00
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  :
  2.095,00
 • ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ
  :
  306,35
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  :
  355,95

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Προμήθεια USB e Token
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προμήθεια USB e Token
  :
  239,32
 • παραγγελία φαρμάκου
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: παραγγελία φαρμάκου
  :
  31.428,97
 • ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
  :
  1.184,12
 • Ετήσια δαπάνη για αναλώσιμα εκτυπωτών
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Ετήσια δαπάνη για αναλώσιμα εκτυπωτών
  :
  14.880,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment