Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΤΝ ΠΓΝΛ ΔΣ20 Θ11 (MEDIPRIME) 47580–17-10-2014
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΤΝ ΠΓΝΛ ΔΣ20 Θ11 (MEDIPRIME) 47580–17-10-2014
  :
  8.475,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  :
  750,00
 • ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1322/14
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1322/14
  :
  3.277,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΣΕΥΗ-ΣΥΝΤ/ΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΣΕΥΗ-ΣΥΝΤ/ΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  :
  20.000,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Διαγωνισμός αρ. 18/2014 για την παροχή υπηρεσιών φρούρησης/ασφάλειας στα αντλιοστάσια και άλλες εγκαταστάσεις του ΣΑΛΑ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: 15.12.2014
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η διενέργεια περιπολιών κατά τη διάρκεια της νύκτας στα αντλιοστάσια και άλλες εγκαταστάσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας για παροχή υπηρεσιών φρούρησης και ασφάλειας σε εννέα (9) διαφορετικούς χώρους (8 αντλιοστάσια και στην αποθήκη του Συμβουλίου) με δύο διαφορετικά περίπολα. , Εκτιμώμενη Αξία (EURO): 88000
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Yποδήματα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: 12.12.2014
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Yποδήματα
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30.11.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
  :
  15.989,99
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υπολογιστών
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: 05.12.2014
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υπολογιστών

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Απόφαση για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών.
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28.11.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: Απόφαση για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών.
 • ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ – ΒΕΛΟΝΕΣ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28.11.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ – ΒΕΛΟΝΕΣ
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28.11.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • Εργασία συντήρησης πυροσβεστήρων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28.11.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: Εργασία συντήρησης πυροσβεστήρων

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με Δ.Χ. Επιβατικό (ταξί) σε σχολικές μονάδες
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.11.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με Δ.Χ. Επιβατικό (ταξί) σε σχολικές μονάδες
  :
  8.909,99
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.11.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
  :
  2.915,10
 • ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΕΣ ΜΧ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.11.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα
  Προθεσμία: 02.12.2014
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΕΣ ΜΧ . 2000.00 EUR
 • ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ μχ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.11.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα
  Προθεσμία: 02.12.2014
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ μχ . 2000.00 EUR

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment