Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.03.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  :
  13.366,58
 • Ανάκληση της υπ? αριθ. 63/9-2-2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση νέας διάθεσης πίστωσης 12
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.03.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Ανάκληση της υπ? αριθ. 63/9-2-2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση νέας διάθεσης πίστωσης 12
  :
  12.679,06
 • παροχή υπηρεσιών καθαρισμού υφασμάτων
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.03.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: παροχή υπηρεσιών καθαρισμού υφασμάτων
  :
  15.500,00
 • Προμήθεια πετρελαίου κίνησης
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.03.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προμήθεια πετρελαίου κίνησης
  :
  2.208,82

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΟΡΘ/697
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.03.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΟΡΘ/697
  :
  975,62
 • ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.03.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
  :
  3.943,20
 • ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 2017
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.03.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Βόρειο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 2017
  :
  12.168,00
 • ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.03.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
  :
  6.659,99

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΟΡΘ/615
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.03.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΟΡΘ/615
  :
  1.744,16
 • Προμήθεια φίλτρων
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.03.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προμήθεια φίλτρων
  :
  1.736,00
 • ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.03.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ
  :
  3.162,00
 • Αίτημα για Υπηρεσίες Καθαριότητας στο Ελεγκτικό Συνέδριο για το διάστημα 01-04-2017 έως 31-12-2017
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.03.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Αίτημα για Υπηρεσίες Καθαριότητας στο Ελεγκτικό Συνέδριο για το διάστημα 01-04-2017 έως 31-12-2017
  :
  55.800,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment