Σημερινές διακηρύξεις

 • ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΑΞΚΧ-FL421GR-W
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΑΞΚΧ-FL421GR-W
  :
  249,69
 • Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εργασιών – υπηρεσιών
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εργασιών – υπηρεσιών
  :
  1.461,24
 • Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου για Υπηρεσίες καθαριότητας του Πανεπιστημίου Πειραιά για τι
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου για Υπηρεσίες καθαριότητας του Πανεπιστημίου Πειραιά για τι
  :
  42.999,99
 • ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ
  :
  4.870,80

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΦΑΡΜΑΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΦΑΡΜΑΚΑ
  :
  11.561,63
 • ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 15/0002524
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 15/0002524
  :
  1.746,60
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ DEXION ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ DEXION ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
  :
  2.995,05
 • ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  :
  3.719,52

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ Δ.ΠΕΛΛΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ Δ.ΠΕΛΛΑΣ
  :
  4.913,97
 • 14Φ/3809
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 14Φ/3809
  :
  5.367,34
 • ΑΠ-7424-15
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠ-7424-15
  :
  1.353,00
 • ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ & ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ & ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
  :
  473,55

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΟΣΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ DBM ΠΑΣΤΑ PUTTY 5cc
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΟΣΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ DBM ΠΑΣΤΑ PUTTY 5cc
  :
  6.497,50
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
  :
  528,90
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  :
  73,80
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
  :
  7.482,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Ιόνια Νησιά
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  :
  7.154,72
 • Αντιδραστήρια
  αιματολογικών τεστ

  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Στερεά Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:21.12.15
  Τύπος Εγγράφου:Προκήρυξη
  Περιγραφή: Αντιδραστήρια
  αιματολογικών τεστ
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015
  :
  13.308,71
 • ΜΕΤΑΛ.ΚΑΤΑΣΚ.ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΦΕΓΓΙΤΕΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Βόρειο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΜΕΤΑΛ.ΚΑΤΑΣΚ.ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΦΕΓΓΙΤΕΣ
  :
  580,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΓΚΡΕΙΤΕΡ ΜΕ 62798
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΓΚΡΕΙΤΕΡ ΜΕ 62798
  :
  535,30
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΟΝ 606
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΟΝ 606
  :
  49,20
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Ήπειρος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
  :
  7.000,00
 • Αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
  :
  701,10

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΥΛΙΚΑ ΔΥΧΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΔΥΧΑ
  :
  1.849,92
 • ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Τ.Μ.Μ.Δ. 2015
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Τ.Μ.Μ.Δ. 2015
  :
  480,00
 • Ανάθεση επισκευής οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ68544
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Ανάθεση επισκευής οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ68544
  :
  184,50
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.09.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
  :
  296,57

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment