Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
  :
  129,11
 • ΦΑΡΜΑΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΦΑΡΜΑΚΑ
  :
  2.046,40
 • ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΛΥΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ OLYMPUS MINI ETD2PAA (ΕΡΓΑΣΙΑ)
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:20.05.16
  Τύπος Εγγράφου:Προκήρυξη
  Περιγραφή: ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΛΥΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ OLYMPUS MINI ETD2PAA (ΕΡΓΑΣΙΑ)
  :
  492,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΔΟΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΔΟΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΟΥ
  :
  811,80

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑΑ
  :
  3.690,00
 • ΠΑΡ-ΦΑΡ811
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΑΡ-ΦΑΡ811
  :
  255,62
 • ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΡΑΦΗΣ ΣΤΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΝΔ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΡΑΦΗΣ ΣΤΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΝΔ
  :
  27.609,81
 • ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ
  :
  1.107,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Δημοσίευση σε εφημερίδες της Ανακοίνωσης υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ2/2016.
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Δημοσίευση σε εφημερίδες της Ανακοίνωσης υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ2/2016.
  :
  615,25
 • ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝ
  :
  2.815,60
 • Σύμβαση εκτελέσεως εργασιών μεταφοράς λυμάτων από αντλιοστάσια Α4.1 και Α4.2 καθώς & εντός του ΒΙΟΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: Σύμβαση εκτελέσεως εργασιών μεταφοράς λυμάτων από αντλιοστάσια Α4.1 και Α4.2 καθώς & εντός του ΒΙΟΚΑ
  :
  2.583,00
 • ΠΛΕΓΜΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΛΕΓΜΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ
  :
  56,50

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΔΑΠΑΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Δυτική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΑΠΑΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  :
  3.000,01
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
  :
  1.476,00
 • ΗΜΙΟΛΙΚΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Πελοπόννησος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΗΜΙΟΛΙΚΗ
  :
  601,73
 • Διαφημίσεις από τον τύπο
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Διαφημίσεις από τον τύπο
  :
  615,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
  :
  354,24
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  :
  2.791,10
 • Απεντομώσεις – Απολυμάνσεις – Μυοκτονίες
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Απεντομώσεις – Απολυμάνσεις – Μυοκτονίες
  :
  1.845,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
  :
  300,12

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  :
  369,00
 • Έξοδα για καύσιμα κίνησης, του μηνός Απριλίου του 2016, των αυτοκινήτων του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Έξοδα για καύσιμα κίνησης, του μηνός Απριλίου του 2016, των αυτοκινήτων του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
  :
  138,01
 • ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 4/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ½ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 20ΧΙΛ. ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 4/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ½ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 20ΧΙΛ. ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
  :
  407,61
 • Υγρό άζωτο
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Υγρό άζωτο
  :
  1.939,87

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment