Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΤΡΟΧΑΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΤΡΟΧΑΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  :
  55.300,80
 • ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ ΕΚΤΟΣ ΤΚ ΛΑΜΠΟΚΑΜΠΟΥ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση δημοσίου έργου
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ ΕΚΤΟΣ ΤΚ ΛΑΜΠΟΚΑΜΠΟΥ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ
  :
  11.999,95
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ
  :
  7.380,00
 • Επισκευή κάμερας παραλληλισμού Συνεργείου
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: Επισκευή κάμερας παραλληλισμού Συνεργείου
  :
  1.537,50

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment