Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΙΑΛΕΥΡΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΙΑΛΕΥΡΟΥ
 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Νότιο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017.
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: Η παρούσα Διακήρυξη αφορά τον επαναληπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες του Δήμου Ναυπλιέων και των τεσσάρων (4) Νομικών του Προσώπων (α- Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β- Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γ- Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Τουρισμού & δ- Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων) για το 2017 με τη διαδικασία του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού. Κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμφορφούμενης μέσης λιανικής τιμής καυσίμων, όπως αυτή προκύπτει από το εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης που εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά την ημέρα παράδοσης αυτών.
 • Υπηρεσία κατασβεσης πυρκαγιας
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: Υπηρεσία κατασβεσης πυρκαγιας

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment