Σημερινές διακηρύξεις

 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΧ ΜΕΣΩ Π.Μ.Δ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29.08.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: 05.09.2014
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΧ ΜΕΣΩ Π.Μ.Δ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΧ ΜΕΣΩ Π.Μ.Δ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29.08.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: 05.09.2014
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΧ ΜΕΣΩ Π.Μ.Δ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΧ ΜΕΣΩ Π.Μ.Δ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29.08.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: 05.09.2014
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΧ ΜΕΣΩ Π.Μ.Δ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΧ ΜΕΣΩ Π.Μ.Δ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29.08.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: 05.09.2014
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΧ ΜΕΣΩ Π.Μ.Δ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment