Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.Θ. 2
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.Θ. 2
  :
  0,03
 • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  :
  877.473,60
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΕΝΤΥΠΩΝ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΕΝΤΥΠΩΝ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
  :
  6.510,00
 • Απόφαση ανάληψης Υπ.για δαπάνη προμήθειας 30 καπακιών κάδων για ανάγκες Υπ.Καθ/τας Δ.Πέλλας.
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Απόφαση ανάληψης Υπ.για δαπάνη προμήθειας 30 καπακιών κάδων για ανάγκες Υπ.Καθ/τας Δ.Πέλλας.
  :
  1.785,60

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 10-07-2017
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 10-07-2017
  :
  29,51
 • Προϋπολογισμός 430 ευρώ απαιτούμενης δαπάνης για την διαπόρθμευση οχήματος Π.Σ.4363 του Π.Κ.Καρπάθου
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προϋπολογισμός 430 ευρώ απαιτούμενης δαπάνης για την διαπόρθμευση οχήματος Π.Σ.4363 του Π.Κ.Καρπάθου
  :
  430,01
 • Προμήθεια εσχαρών ΔΕ Ανακτορίου
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προμήθεια εσχαρών ΔΕ Ανακτορίου
  :
  1.500,03
 • ΕΝΤΟΛΗ 8100
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΝΤΟΛΗ 8100
  :
  2.232,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
  :
  915,00
 • ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Στερεά Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ
  :
  7.200,00
 • ΕΝΤΟΛΗ 8091
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΝΤΟΛΗ 8091
  :
  1.364,00
 • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  :
  2.552,48

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Προμήθεια μεταλλικών αρχειοθηκών για ΚΥ ΜΟΔ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: Προμήθεια μεταλλικών αρχειοθηκών για ΚΥ ΜΟΔ
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • GR-Θεσσαλονίκη: Έντυπα
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Διόρθωση / Ακύρωση
  Περιγραφή: ,
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΜΦΑΚΕΛΛΩΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΜΦΑΚΕΛΛΩΣΗΣ

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Β-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Β-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
  :
  86,50
 • Β-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Β-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
  :
  1.392,16
 • 28840.ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ THERMO CYTOSPIN-4 CY42480702
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 28840.ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ THERMO CYTOSPIN-4 CY42480702
  :
  434,00
 • ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
  :
  63.600,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Εκτέλεση προμήθειας ειδών παντοπωλείου ΚΑΠΗ Βόνιτσας
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Εκτέλεση προμήθειας ειδών παντοπωλείου ΚΑΠΗ Βόνιτσας
  :
  2.000,00
 • ΠΑΡΕΞ-ΑΝΤ113
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΑΡΕΞ-ΑΝΤ113
  :
  2.616,40
 • Β-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Β-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
  :
  80,17
 • ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
  :
  15.004,82

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1401
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30.06.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1401
  :
  1.746,51
 • ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30.06.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Πελοπόννησος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
  :
  2.232,00
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  :
  2.499,96
 • ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30.06.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
  :
  0,01

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment