Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
  :
  3.924,60
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
  :
  3.819,20
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ)
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ)
  :
  1.736,00
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Πελοπόννησος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  :
  3.100,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ
  :
  2.300,00
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜ. ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ 3Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΤΕ ΠΕ ΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜ. ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ 3Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΤΕ ΠΕ ΚΑ
  :
  650,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  :
  3.961,53
 • ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
  :
  1.243,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Ιατρικά Αναλώσιμα
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Βόρειο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Ιατρικά Αναλώσιμα
  :
  0,00
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
  :
  11.876,72
 • ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
  :
  1.244,96
 • Πρωτογενές αίτημα «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου»
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.11.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Πρωτογενές αίτημα «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου»
  :
  2.999,99

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment