Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΦΑΡΜΑΚΑ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΦΑΡΜΑΚΑ
  :
  1.487,81
 • ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΜΠΕΤΟΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΜΠΕΤΟΝ
  :
  3.228,75
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΥ 7541
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΥ 7541
  :
  2.878,20
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
  :
  2.500,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
  :
  11.000,00
 • Εργασίες καθαρισμού χώρων και επιφανειών του Κρατικού Αερ/να ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: Εργασίες καθαρισμού χώρων και επιφανειών του Κρατικού Αερ/να ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
  :
  2.468,44
 • Ελλάδα-Άγιος Δημήτριος: Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: Σύμβαση για την προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων
 • Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες καθαρισμού
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: Για τον καθαρισμό των κτηρίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Πατησίων και Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου)

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Ελλάδα-Αθήνα: Φάρμακα κατά των λοιξώξεων συστηματικής χρήσης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: Ελλάδα-Αθήνα: Φάρμακα κατά των λοιξώξεων συστηματικής χρήσης
 • Ελλάδα-Άγιος Δημήτριος: Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: Σύμβαση για την προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων
 • Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες καθαρισμού
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: Για τον καθαρισμό των κτηρίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Πατησίων και Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου)
 • Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: Ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα του Πρωτοδικείου Αθηνών, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνώων και των Ειρηνοδικειών Αθηνών, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Ιλίου, Καλλιθέας, Κρωπίας, Λαυρίου, Μαραθώνα, Περιστερίου, Χαλανδρίου

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment