Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΣΙΡΙΤΙ ΚΑΙ ΓΑΝΤΖΟΥΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΣΙΡΙΤΙ ΚΑΙ ΓΑΝΤΖΟΥΣ
  :
  7.456,12
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Πελοπόννησος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  :
  7.899,99
 • 43384 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ 835
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 43384 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ 835
  :
  1.978,91
 • ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ
  :
  3.900,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΕ 1321- (1.320.00?)
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΕ 1321- (1.320.00?)
  :
  1.319,99
 • Δαπάνη αμοιβής δικηγόρων έτους 2017 Δ.Ζίτσας
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Ήπειρος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Δαπάνη αμοιβής δικηγόρων έτους 2017 Δ.Ζίτσας
  :
  93,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
  :
  325,87
 • ΕΝΤΟΛΗ 10437
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΝΤΟΛΗ 10437
  :
  1.852,84

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΝΕΛΚΥΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ? ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ?ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΝΟ1? ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΕΛΚΥΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ? ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ?ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΝΟ1? ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
  :
  2.232,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΜΕ ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΜΕ ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
  :
  3.062,80
 • Κατασκευή τοιχίου Τ.Κ. Αετοράχης
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Ήπειρος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Κατασκευή τοιχίου Τ.Κ. Αετοράχης
  :
  7.200,00
 • Δαπάνες Δεξιώσεων και Τοπικών Εορτών (ΚΥΛΛΗΝΕΙΑ)
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Δαπάνες Δεξιώσεων και Τοπικών Εορτών (ΚΥΛΛΗΝΕΙΑ)
  :
  8.999,99

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ
  :
  297,60
 • ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ
  :
  1.369,12
 • Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας «αντιδραστηρίων εργαστηρίων».
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:25.10.17
  Τύπος Εγγράφου:Προκήρυξη
  Περιγραφή: Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας «αντιδραστηρίων εργαστηρίων» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας και Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας
 • Αίτημα για «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ Δ.Ε. ΤΙΘΟΡΕΑΣ».
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Στερεά Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Αίτημα για «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ Δ.Ε. ΤΙΘΟΡΕΑΣ».
  :
  4.999,68

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΣΤ. ΤΗΣ ΓΡ.2 ΑΠΌ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΕΩΣ & ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΣΤ. ΤΗΣ ΓΡ.2 ΑΠΌ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΕΩΣ & ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  :
  73.904,00
 • ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο/Ν 177202
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο/Ν 177202
  :
  85,75
 • Βεβαίωση πράξη πίστωσης
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Βόρειο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Βεβαίωση πράξη πίστωσης
  :
  19.999,99
 • ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ
  :
  2.293,19

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment