Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • 1182
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Νότιο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 1182
  :
  7.230,44
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 5021
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 5021
  :
  471,20
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Ήπειρος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  :
  17.745,26
 • Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμών δαπανών
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμών δαπανών
  :
  420,45

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΒΝΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΒΝΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
  :
  363,82
 • ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  :
  7.440,00
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  :
  930,00
 • ΔΙΔΕ ΣΑΜΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΙΔΕ ΣΑΜΟΥ
  :
  359,60

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΟΥΛΛΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΤΙΣ 18-20/3/16
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΟΥΛΛΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΤΙΣ 18-20/3/16
  :
  270,00
 • ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
  :
  663,40
 • Αίτημα δαπάνης με αρ. πρ. 057789
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Αίτημα δαπάνης με αρ. πρ. 057789
  :
  45,14
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.06.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
  :
  6.160,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment