Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
  :
  992,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑ
  :
  2.213,40
 • Λειτουργικές δαπάνες β' εξαμήνου 2017 Πρεσβείας Κινσάσας
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Λειτουργικές δαπάνες β’ εξαμήνου 2017 Πρεσβείας Κινσάσας
  :
  39.520,00
 • ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  :
  3.596,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  :
  361,60
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
  :
  3.296,73
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
  :
  72.912,00
 • ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ/ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ/ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ
  :
  1.706,05

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
  :
  6.732,80
 • «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε Αετού»
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Πελοπόννησος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε Αετού»
  :
  4.865,76
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ
  :
  1.475,60
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
  :
  49.817,18

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment