Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26.07.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  :
  300,01
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΨΥΚΤΗ TRANE
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26.07.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΨΥΚΤΗ TRANE
  :
  992,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26.07.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
  :
  252,24
 • ?Προμήθεια και Εγκατάσταση Βασικού Ιατρικού Εξοπλισμού?
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26.07.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Νότιο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ?Προμήθεια και Εγκατάσταση Βασικού Ιατρικού Εξοπλισμού?
  :
  84.165,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.07.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
  :
  2.400,00
 • Δικτυακή κάμερα εσωτερικού χώρου
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.07.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Δικτυακή κάμερα εσωτερικού χώρου
  :
  192,25
 • FOUR WAY ?? EXTENSION
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.07.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: FOUR WAY ?? EXTENSION
  :
  3.020,64
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.07.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
  :
  279,06

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.07.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Βόρειο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ
  :
  313,56
 • Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ.Αχλαδέας
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.07.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Ήπειρος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ.Αχλαδέας
  :
  2.500,00
 • Προμήθεια εξωσυμβατικών υλικών.
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.07.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προμήθεια εξωσυμβατικών υλικών.
  :
  27,12
 • «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.07.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ
  :
  527,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.07.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
  :
  366,43
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.07.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
  :
  626,82
 • ΑΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΩΝ ΣΤΟ WC AMEA ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.07.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΩΝ ΣΤΟ WC AMEA ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣ
  :
  1.550,00
 • ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 20CM 7FR
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.07.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Πελοπόννησος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 20CM 7FR
  :
  247,01

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment