Σημερινές διακηρύξεις

 • ΓΑΖΑ ΓΕΜΙΣΤΗ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΗ 10Χ20
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΓΑΖΑ ΓΕΜΙΣΤΗ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΗ 10Χ20
  :
  1.375,20
 • ΥΛΙΚΑ ΔΥΧΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΔΥΧΑ
  :
  0,01
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
  :
  415,13
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
  :
  500,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
  :
  3.922,42
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΗΛ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ Α/Σ Δ.Δ. ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Στερεά Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΗΛ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ Α/Σ Δ.Δ. ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
  :
  24,60
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ
  :
  2.952,00
 • ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ Κ.Α.Ε. 0871/2016
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ Κ.Α.Ε. 0871/2016
  :
  499,99

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  :
  220,17
 • 12278
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 12278
  :
  217,71
 • Έγκριση ανάθεσης σε καλ/κούς συνεργάτες για το "Στούντιο Εφήβων" της ΔΗ. ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Έγκριση ανάθεσης σε καλ/κούς συνεργάτες για το «Στούντιο Εφήβων» της ΔΗ. ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών
  :
  1.880,00
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 125,46 ? ΚΑΕ 1699 Ε.Φ. 992-35/071
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 125,46 ? ΚΑΕ 1699 Ε.Φ. 992-35/071
  :
  125,46

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • 11043
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 11043
  :
  3.844,05
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
  :
  1.845,00
 • ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΞΩΤΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΞΩΤΗ
  :
  1.962,62
 • ΦΑΡΜΑΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΦΑΡΜΑΚΑ
  :
  660,59

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  :
  506,27
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΤΛ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΤΛ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
  :
  2.059,97
 • Τρόφιμα για λειτουργία Παιδικών Σταθμών (Είδη Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστικής)
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Τρόφιμα για λειτουργία Παιδικών Σταθμών (Είδη Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστικής)
  :
  12.000,00
 • ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 5ML VACUTAINER ΧΩΡ.ΑΝΤΙΠΗΚΤ.
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 5ML VACUTAINER ΧΩΡ.ΑΝΤΙΠΗΚΤ.
  :
  302,58

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΝΤ/ΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΥ 8562 (MERCEDES) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΤ/ΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΥ 8562 (MERCEDES) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
  :
  604,35
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 325/05-02-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Νότιο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 325/05-02-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • Συντήρηση – επισκευή ηλιακών συλλεκτών.
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Συντήρηση – επισκευή ηλιακών συλλεκτών.
  :
  150,00
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ AGN01600 ΓΝΑΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ AGN01600 ΓΝΑΝ

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
  :
  5.510,40
 • Αίτημα προμήθειας κλιματιστικών για το Δασαρχείο Λαυρίου
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Αίτημα προμήθειας κλιματιστικών για το Δασαρχείο Λαυρίου
  :
  800,00
 • Αίτηση διενέργειας διαγωνισμού
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Αίτηση διενέργειας διαγωνισμού
  :
  7.496,85
 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΕΝΗ ΚΡΙΚΩΝΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Ήπειρος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΕΝΗ ΚΡΙΚΩΝΗ
  :
  354,24

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  :
  605,16
 • ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ BLACK SEA
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ BLACK SEA
  :
  3.200,02
 • ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  :
  256,33
 • ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  :
  1.067,85

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment