Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΦΑΡΜΑΚΑ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΦΑΡΜΑΚΑ
  :
  1.487,81
 • ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΜΠΕΤΟΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΜΠΕΤΟΝ
  :
  3.228,75
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΥ 7541
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΥ 7541
  :
  2.878,20
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
  :
  2.500,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
  :
  11.000,00
 • Εργασίες καθαρισμού χώρων και επιφανειών του Κρατικού Αερ/να ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: Εργασίες καθαρισμού χώρων και επιφανειών του Κρατικού Αερ/να ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
  :
  2.468,44
 • Ελλάδα-Άγιος Δημήτριος: Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: Σύμβαση για την προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων
 • Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες καθαρισμού
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.07.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: Για τον καθαρισμό των κτηρίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Πατησίων και Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου)

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment