Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Αμοιβή της δικηγόρου κας Ζουμ. Σόφτα ποσού 1.184,20 ευρώ.
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Αμοιβή της δικηγόρου κας Ζουμ. Σόφτα ποσού 1.184,20 ευρώ.
  :
  1.184,20
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  :
  1.762,00
 • Προμήθεια υλικών Υδραυλικών εγκαταστάσεων ΠΑΑΠΑΗΚ ΠΟΜΠΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προμήθεια υλικών Υδραυλικών εγκαταστάσεων ΠΑΑΠΑΗΚ ΠΟΜΠΙΑΣ
  :
  209,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΗΣ CAL GAZ1
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Πελοπόννησος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΗΣ CAL GAZ1
  :
  127,72

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • προμήθεια γραφικής ύλης
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: προμήθεια γραφικής ύλης
  :
  481,05
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕΔΥ ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΒΕΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕΔΥ ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΒΕΑ
  :
  2.734,60
 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  :
  1.660,50
 • Προμήθεια μειωτών πίεσης
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προμήθεια μειωτών πίεσης
  :
  4.700,10

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – 6
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – 6
  :
  208,32
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΑΙΔΗΨΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Στερεά Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΑΙΔΗΨΟΥ
  :
  6.997,32
 • Αίτημα δέσμευσης ποσού στον 5142
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Αίτημα δέσμευσης ποσού στον 5142
  :
  1.054,00
 • ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
  :
  1.519,32

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Προμήθεια διαφόρων υλικών
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προμήθεια διαφόρων υλικών
  :
  542,50
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  :
  1.636,80
 • ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Στερεά Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  :
  442,31
 • ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
  :
  400,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΕΡΙΟ SF6 (ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ) ΣΕ ΦΙΑΛΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΕΡΙΟ SF6 (ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ) ΣΕ ΦΙΑΛΗ
  :
  372,00
 • μίσθωση μηχανήματος έργου για την κάλυψη βλαβών στις εγκαταστάσεις ύδρευσης της ΔΕΥΑΚΑ στην ΔΕ Αυλών
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: μίσθωση μηχανήματος έργου για την κάλυψη βλαβών στις εγκαταστάσεις ύδρευσης της ΔΕΥΑΚΑ στην ΔΕ Αυλών
  :
  1.488,00
 • Μηχανολογικές εργασίες
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Βόρειο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Μηχανολογικές εργασίες
  :
  480,00
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
  :
  47,62

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment