Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Διαμόρφωση χώρων νεκροταφείου Τ.Κ. Χωρέμη.
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Πελοπόννησος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Διαμόρφωση χώρων νεκροταφείου Τ.Κ. Χωρέμη.
  :
  6.997,94
 • Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών
  :
  71,70
 • « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΜΤΝ » ΣΧΕΤΙΚΟ: YΠ΄ΑΡΙΘΜ   6349,6354 . 17.085,60 EUR
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:23.02.17
  Τύπος Εγγράφου:Προκήρυξη
  Περιγραφή: « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΜΤΝ » ΣΧΕΤΙΚΟ: YΠ΄ΑΡΙΘΜ   6349,6354 . 17.085,60 EUR
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  :
  4.612,80

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΕΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΕΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  :
  24.793,80
 • ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
  :
  1.006,15
 • ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑς) ΠΕΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ)
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑς) ΠΕΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ)
  :
  1.150,05
 • ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ)
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ)
  :
  220,91

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΕ Κ.Α.Ε. 9777.04.028
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΕ Κ.Α.Ε. 9777.04.028
  :
  241.800,00
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΥ . ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΑΘΗΝΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΥ . ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΑΘΗΝΩΝ
  :
  1.165,60
 • ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Πελοπόννησος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
  :
  14.999,99
 • ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΟΤΕΡ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Βόρειο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΟΤΕΡ
  :
  714,75

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • λοιπά έξοδα (διόδια πάρκιγκ) , ετός Νομού των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Π.Ε. Τρικάλων
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: λοιπά έξοδα (διόδια πάρκιγκ) , ετός Νομού των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Π.Ε. Τρικάλων
  :
  1.000,00
 • ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΠ ΤΟΥ ΠΓΝΛ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΠ ΤΟΥ ΠΓΝΛ
  :
  836,20
 • Προμήθεια τόνερ για τις ανάγκες του ΛΤΝΧ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προμήθεια τόνερ για τις ανάγκες του ΛΤΝΧ
  :
  2.850,00
 • Προμήθεια κινητήρων
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προμήθεια κινητήρων
  :
  6.014,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Έγκριση ποσού 10.240,00 ? με Φ.Π.Α. για προμήθεια ειδών καθαριότητας
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Έγκριση ποσού 10.240,00 ? με Φ.Π.Α. για προμήθεια ειδών καθαριότητας
  :
  10.240,01
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  :
  13.296,23
 • Αγορα μελανοδοχείων
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Αγορα μελανοδοχείων
  :
  139,00
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
  :
  1.300,76

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
  :
  8.680,00
 • ΧΟΡΗΓΗΘΕΝ ΥΔΩΡ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΧΟΡΗΓΗΘΕΝ ΥΔΩΡ
  :
  23.639,00
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
  :
  1.750,00
 • ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  :
  2.292,79

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment