Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΕΝΤΟΛΗ 9857
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΝΤΟΛΗ 9857
  :
  2.019,24
 • ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
  :
  14.979,20
 • ΑΔΣ1156 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΘΑΝΟΛΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΔΣ1156 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΘΑΝΟΛΗ
  :
  154,38
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  :
  347,20

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  :
  148,80
 • ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 7233 ΤΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 7233 ΤΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ
  :
  335,62
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ
  :
  8.060,00
 • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 16Φ/000406
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 16Φ/000406
  :
  523,64

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΤΝ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΤΝ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
  :
  2.474,25
 • ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΤΕΡ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Δυτική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΤΕΡ
  :
  100,01
 • ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 1424
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 1424
  :
  2.020,99
 • Απόφαση προέδρου για την ανάθεση των υπηρεσιών παρακολούθησης της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Απόφαση προέδρου για την ανάθεση των υπηρεσιών παρακολούθησης της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισ
  :
  4.960,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ WTM 2016 ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ WTM 2016 ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
  :
  190.000,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
  :
  45,01
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡ. 1661
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡ. 1661
  :
  2.827,20
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡ/ΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡ/ΟΥ
  :
  650,52

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • παραγγελία φαρμάκου
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: παραγγελία φαρμάκου
  :
  1.470,49
 • ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ
  :
  16.829,36
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
  :
  6.514,08
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ
  :
  3.185,42

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • παραγγελία φαρμάκου
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: παραγγελία φαρμάκου
  :
  2.109,72
 • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  :
  347,20
 • ¨Έγκριση δαπάνης.
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ¨Έγκριση δαπάνης.
  :
  130,00
 • παραγγελία φαρμάκου
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: παραγγελία φαρμάκου
  :
  232,99

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
  :
  0,01
 • Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (3η τροποποίηση)_Πράξεις με MIS 352485, 352486
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (3η τροποποίηση)_Πράξεις με MIS 352485, 352486
  :
  4.700.964,45
 • OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  :
  209,81
 • παραγγελία φαρμάκου
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: παραγγελία φαρμάκου
  :
  24.815,72

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  :
  775,00
 • 11895
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 11895
  :
  3.550,46
 • ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ
  :
  9.000,01
 • ΣΕΡΒΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΕΤΡΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Στερεά Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΣΕΡΒΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΕΤΡΙΑΣ
  :
  558,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment