Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 6 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 6 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥ
  :
  61,50
 • ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
  :
  4.428,00
 • ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΟΥΡΟ/ΚΗΣ ΔΣ3ΕΚ Θ68
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΟΥΡΟ/ΚΗΣ ΔΣ3ΕΚ Θ68
  :
  344,40
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  :
  10,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 22/,23/11/2013 ΚΑΙ 4/12/2013 (ΥΠΟΛΟΙΠΑ Δ.Ε ΚΑΜΕΙΡΟΥ)
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Νότιο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 22/,23/11/2013 ΚΑΙ 4/12/2013 (ΥΠΟΛΟΙΠΑ Δ.Ε ΚΑΜΕΙΡΟΥ)
  :
  98.028,34
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
  :
  2.028,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ
  :
  762,17
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΦΑΚΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΦΑΚΟ
  :
  442,80

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  :
  2.269,40
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ? ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ? ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟ
  :
  30.643,09
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Πελοπόννησος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
  :
  4.477,20
 • Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
  :
  1.200,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΦΑΡΜΑΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΦΑΡΜΑΚΑ
  :
  6.164,50
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Α’ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕΛ.
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Α’ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕΛ.
  :
  83,03
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ? ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Πελοπόννησος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ? ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  :
  3.585,45
 • ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΕΡΝΕΦΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΕΡΝΕΦΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
  :
  7.107,70

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Προμήθεια αναλωσίμων
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προμήθεια αναλωσίμων
  :
  61,50
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣH ΒΕΝΖΙΝΟΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Βόρειο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣH ΒΕΝΖΙΝΟΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ
  :
  107,88
 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:26.04.16
  Τύπος Εγγράφου:Προκήρυξη
  Περιγραφή: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
 • ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΠΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΠΗΣ
  :
  399,75

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  :
  338,25
 • ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
  :
  108,00
 • Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου "Εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης χώρων Δημαρχείου Σερρών"
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης χώρων Δημαρχείου Σερρών»
  :
  170.000,00
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.04.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
  :
  7.478,40

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment