Σημερινές διακηρύξεις

 • Αποδοχή οικονομικής προσφοράς
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: Αποδοχή οικονομικής προσφοράς
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Πελοπόννησος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
 • ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
  :
  3.339,32
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Ήπειρος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΝΑΤΡΟΠΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΑΝΑΤΡΟΠΗ
 • ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 • Αίτημα έγκρισης δαπάνης υπηρεσιών οδηγού Πρεσβείας
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Αίτημα έγκρισης δαπάνης υπηρεσιών οδηγού Πρεσβείας
  :
  2.880,00
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Νότιο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ
  :
  1.000,00
 • ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ
  :
  4.999,88
 • ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
  :
  16.718,00
 • ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Δυτική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
  :
  2.015,62

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Π/Κ (Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016) ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Π/Κ (Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016) ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
  :
  784,95
 • ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
  :
  3.614,60
 • Διαπολιτισμικό ΓΕΛ Ευόσμου – Erasmus+ Πορτογαλία μετακίνηση καθηγητών
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:21.10.16
  Τύπος Εγγράφου:Προκήρυξη
  Περιγραφή: Διαπολιτισμικό ΓΕΛ Ευόσμου – Erasmus+ Πορτογαλία μετακίνηση καθηγητών
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2016
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2016
  :
  400,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
  :
  1.240,00
 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΡEN 2889
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΡEN 2889
  :
  64,52
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
  :
  2.332,20
 • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
  :
  2.500,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Π1 1364
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Π1 1364
  :
  146,90
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  :
  37,20
 • ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 9/10/2016-8/1/2017
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 9/10/2016-8/1/2017
  :
  90,00
 • Εργασίες επισκευής Οδοντιατρ/κής Μονάδας τύπου CLESTA II BELMONT και ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Εργασίες επισκευής Οδοντιατρ/κής Μονάδας τύπου CLESTA II BELMONT και ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν
  :
  485,46

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 6500 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 6500 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
  :
  75,34
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-121492
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-121492
  :
  1.481,80
 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΙ-6189 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΙ-6189 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
  :
  280,00
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 6563
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 6563
  :
  7.316,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • 16/0005612
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 16/0005612
  :
  7.390,40
 • ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
  :
  39.128,20
 • Καθαρισμός χάνδακα- ρέματος και αποκατάσταση αγροτικής οδού στον οικισμό Καστρακίου
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Καθαρισμός χάνδακα- ρέματος και αποκατάσταση αγροτικής οδού στον οικισμό Καστρακίου
  :
  2.852,00
 • ΑΝΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΝΗΛΕΩ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΝΗΛΕΩ
  :
  2.604,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ DDDR
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ DDDR
  :
  1.244,60
 • ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  :
  7.324,73
 • ΜΑΣΚΕΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΜΑΣΚΕΣ
  :
  89,28
 • ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ DDDR
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ DDDR
  :
  1.244,60

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment