Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤ/ΣΗΣ 15*40CM ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤ/ΣΗΣ 15*40CM ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ
  :
  41,66
 • Αίτημα για την προμήθεια καλωδίων
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Αίτημα για την προμήθεια καλωδίων
  :
  1.227,60
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  :
  744,00
 • ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ
  :
  11.171,16

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: " ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ” ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜ
  :
  24.552,00
 • ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
  :
  6.598,80
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤOΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤOΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  :
  1.899,99
 • Προέγκριση πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 1382
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προέγκριση πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 1382
  :
  5.608,81

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
  :
  4.092,00
 • ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
  :
  1.488,00
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΗΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΗΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
  :
  12.030,68
 • ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ. ΑΥΛΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ. ΑΥΛΗΣ
  :
  1.488,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Προμήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Δημοτικού Σταδίου ?
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προμήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Δημοτικού Σταδίου ?
  :
  537.333,33
 • ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  :
  16.702,80
 • Π1 2242
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Π1 2242
  :
  3.835,22
 • 7/161 ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ/2017
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.07.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 7/161 ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ/2017
  :
  4.999,43

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment