Σημερινές διακηρύξεις

 • TONER OKI B432 ORIGINAL
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: TONER OKI B432 ORIGINAL
  :
  2.481,16
 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΥΚΤΙΟΥ ΤΜΗΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΥΚΤΙΟΥ ΤΜΗΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  :
  40.000,01
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
  :
  4.760,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
  :
  1.219,14

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΙΤΗΜΑ 2379
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ 2379
  :
  1.746,60
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Στερεά Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
  :
  1.364,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
  :
  1.567,36
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Πελοπόννησος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
  :
  45,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Στερεά Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
  :
  3.459,60
 • ΔΑΠΑΝΕΣΖ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Στερεά Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΑΠΑΝΕΣΖ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
  :
  13.640,00
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.374,27 ? σε βάρος των Κ.Α. 20.6671.04 και 20.6672.22 τ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.374,27 ? σε βάρος των Κ.Α. 20.6671.04 και 20.6672.22 τ
  :
  14.374,27
 • Π1 361
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Π1 361
  :
  2.977,22

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 6534
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 6534
  :
  2.108,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Ε ΛΙΝΔΙΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Νότιο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Ε ΛΙΝΔΙΩΝ
  :
  434,00
 • ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΠΕΡΘΗΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΠΕΡΘΗΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017
  :
  6.208,94
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (8045/22/74835-1)
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (8045/22/74835-1)
  :
  35.000,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
  :
  2.258,87
 • ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥ 6841
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥ 6841
  :
  250,00
 • ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΓΥΨΟΥ 28CM
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Νότιο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:29.11.16
  Τύπος Εγγράφου:Προκήρυξη
  Περιγραφή: ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΓΥΨΟΥ 28CM
 • ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΠΥΥ 2014
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΠΥΥ 2014
  :
  23.152,50

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
  :
  1.564,56
 • ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΤΥΦΛΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ CORAL FLEXICOM 5000
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΤΥΦΛΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ CORAL FLEXICOM 5000
  :
  2.418,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Πελοπόννησος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ
  :
  3.625,81
 • Προμήθεια ειδών ευπρεπισμού & καθαριότητας για τις ανάγκες των γραφείων του ΔΛΤΛ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Βόρειο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προμήθεια ειδών ευπρεπισμού & καθαριότητας για τις ανάγκες των γραφείων του ΔΛΤΛ
  :
  157,60

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment