Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.04.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
  :
  9.999,90
 • Κατασκευή πέτρινων μανδρών Τ.Κ.Κερασιάς Δ.Ε.Βαρδουσίων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18.04.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση δημοσίου έργου
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: Κατασκευή πέτρινων μανδρών Τ.Κ.Κερασιάς Δ.Ε.Βαρδουσίων
  :
  3.372,68
 • Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηρόδρομους
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.04.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση δημοσίου έργου
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα
  Προθεσμία: 17.06.2014
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηρόδρομους,
  Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γέφυρες
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΩΤΩΝ ΤΥΠΟΥ MEC MAQUET
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.04.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΩΤΩΝ ΤΥΠΟΥ MEC MAQUET
  :
  8.659,20

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.04.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
  :
  2.499,36
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.04.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
  :
  19.926,00
 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.04.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: 30.04.2014
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4.600 ΚΙΛΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.04.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: 08.05.2014
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4.600 ΚΙΛΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.04.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  :
  121.000,00
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.04.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
  :
  7.619,85
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.04.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  :
  999,99
 • ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.04.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  :
  4.920,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment