Σημερινές διακηρύξεις

 • ΕΚΔΗΛΩΣΗ Α.Ο. ΔΙΓΕΝΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΚΔΗΛΩΣΗ Α.Ο. ΔΙΓΕΝΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
  :
  1.240,00
 • 8034
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 8034
  :
  146,04
 • ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
  :
  1.360,71
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  :
  109,12

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Ιόνια Νησιά
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  :
  5.040,95
 • Σχεδιασμός ιστοσελίδας προβολής έργου :Τουριστική Ανάδειξη του βυζαντινού μνημείου Γυναικοκάστρου
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Σχεδιασμός ιστοσελίδας προβολής έργου :Τουριστική Ανάδειξη του βυζαντινού μνημείου Γυναικοκάστρου
  :
  5.000,00
 • ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  :
  176,15
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ
  :
  112,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • 16/0003297
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 16/0003297
  :
  2.331,20
 • ΜΕΛΑΝΗ-TONER
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΜΕΛΑΝΗ-TONER
  :
  215,34
 • Υλικά Καθαρισμού ΚΑΖΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Υλικά Καθαρισμού ΚΑΖΑΣ
  :
  2.999,56
 • ΑΙΤΗΜΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΕΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.ΧΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Βόρειο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΕΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.ΧΙΟΥ
  :
  198,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Αποδοχή οικονομικής προσφοράς
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: Αποδοχή οικονομικής προσφοράς
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Πελοπόννησος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
 • ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
  :
  3.339,32
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Ήπειρος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΝΑΤΡΟΠΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΑΝΑΤΡΟΠΗ
 • ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 • Αίτημα έγκρισης δαπάνης υπηρεσιών οδηγού Πρεσβείας
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Αίτημα έγκρισης δαπάνης υπηρεσιών οδηγού Πρεσβείας
  :
  2.880,00
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Νότιο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ
  :
  1.000,00
 • ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ
  :
  4.999,88
 • ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
  :
  16.718,00
 • ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Δυτική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
  :
  2.015,62

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Π/Κ (Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016) ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Π/Κ (Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016) ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
  :
  784,95
 • ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
  :
  3.614,60
 • Διαπολιτισμικό ΓΕΛ Ευόσμου – Erasmus+ Πορτογαλία μετακίνηση καθηγητών
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:21.10.16
  Τύπος Εγγράφου:Προκήρυξη
  Περιγραφή: Διαπολιτισμικό ΓΕΛ Ευόσμου – Erasmus+ Πορτογαλία μετακίνηση καθηγητών
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2016
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2016
  :
  400,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
  :
  1.240,00
 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΡEN 2889
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΡEN 2889
  :
  64,52
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
  :
  2.332,20
 • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
  :
  2.500,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment