Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΠΟΦΑΣΗ 387/2016 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΟΑΠΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ 387/2016 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΟΑΠΝ
 • Π1 6652
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Π1 6652
  :
  2.968,56
 • ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ
  :
  3.999,99
 • 25886 ΣΕΤ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ Νο 9
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Νότιο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 25886 ΣΕΤ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ Νο 9
  :
  575,36

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΦΑΡΜΑΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΦΑΡΜΑΚΑ
  :
  363,58
 • 10869
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 10869
  :
  1.610,76
 • Αίτημα δαπάνης ηλεκτρολογικού υλικού.
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Αίτημα δαπάνης ηλεκτρολογικού υλικού.
  :
  1.500,00
 • ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  :
  24.676,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
  :
  565,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ
  :
  5.250,00
 • ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VPN
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VPN
  :
  139,26
 • ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ
  :
  45,76

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ
  :
  3.050,40
 • Π1 7259
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Π1 7259
  :
  11.755,20
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΣΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ REX ROTARY 5500 S/N 7763000264
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΣΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ REX ROTARY 5500 S/N 7763000264
  :
  99,20
 • ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  :
  447,48

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
  :
  1.354,70
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 & Α3
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 & Α3
  :
  5.756,65
 • Προμήθεια 46 αδειών λογισμικού
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προμήθεια 46 αδειών λογισμικού
  :
  16.961,41
 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 16Φ/002296
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 16Φ/002296
  :
  453,51

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΚΗΙ 4277
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΚΗΙ 4277
 • 16/0004286
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 16/0004286
  :
  4.540,88
 • ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ
  :
  1.430,01
 • ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ–ΔΣ17 Θ6/06-12-2016–ΜΑΞΙΜΙΑΔΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ–ΔΣ17 Θ6/06-12-2016–ΜΑΞΙΜΙΑΔΗΣ
  :
  1.488,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ
  :
  1.624,56
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΓΩ ΕΚΑΤΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΑΣ SUZUKI
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΓΩ ΕΚΑΤΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΑΣ SUZUKI
  :
  12.000,00
 • ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)
  :
  1.759,99
 • Π1 7054
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Π1 7054
  :
  1.485,21

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • Ανάθεση Υπηρεσιών
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Ανάθεση Υπηρεσιών
  :
  3.074,25
 • ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
  :
  1.785,60
 • Αίτημα συμπληρωματικής έγκρισης σε ΚΑΕ 0825 Λειτουργικών Δαπανών Β' Εξαμήνου 2016
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Αίτημα συμπληρωματικής έγκρισης σε ΚΑΕ 0825 Λειτουργικών Δαπανών Β’ Εξαμήνου 2016
  :
  1.074,51
 • Π1 1115
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.01.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Π1 1115
  :
  7.254,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment