Σημερινές διακηρύξεις

 • Αίτημα για δέσμευση ποσού 1.500,00? στον ΚΑΕ 0869
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Αίτημα για δέσμευση ποσού 1.500,00? στον ΚΑΕ 0869
  :
  1.413,60
 • ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 9231
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 9231
  :
  1.881,90
 • ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
  :
  2.043,52
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ROP
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ROP
  :
  93,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (PRESSURE WIRE)
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (PRESSURE WIRE)
  :
  2.951,20
 • Γ. ΦΟΡΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΞΩΤ. ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 165
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Γ. ΦΟΡΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΞΩΤ. ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 165
  :
  2.715,60
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  :
  1.652,47
 • Δαπάνες συντήρησης φρεατίων,δεξαμενών κ.λ.π.
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Ήπειρος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Δαπάνες συντήρησης φρεατίων,δεξαμενών κ.λ.π.
  :
  1.984,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΕΝΤΟΛΗ 9857
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΝΤΟΛΗ 9857
  :
  2.019,24
 • ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
  :
  14.979,20
 • ΑΔΣ1156 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΘΑΝΟΛΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΔΣ1156 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΘΑΝΟΛΗ
  :
  154,38
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  :
  347,20

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  :
  148,80
 • ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 7233 ΤΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 7233 ΤΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ
  :
  335,62
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ
  :
  8.060,00
 • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 16Φ/000406
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 16Φ/000406
  :
  523,64

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΤΝ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΤΝ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
  :
  2.474,25
 • ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΤΕΡ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Δυτική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΤΕΡ
  :
  100,01
 • ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 1424
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 1424
  :
  2.020,99
 • Απόφαση προέδρου για την ανάθεση των υπηρεσιών παρακολούθησης της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Απόφαση προέδρου για την ανάθεση των υπηρεσιών παρακολούθησης της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισ
  :
  4.960,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ WTM 2016 ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ WTM 2016 ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
  :
  190.000,00
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
  :
  45,01
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡ. 1661
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡ. 1661
  :
  2.827,20
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡ/ΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡ/ΟΥ
  :
  650,52

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινές διακηρύξεις

 • παραγγελία φαρμάκου
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: παραγγελία φαρμάκου
  :
  1.470,49
 • ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ
  :
  16.829,36
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
  :
  6.514,08
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ
  :
  3.185,42

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment